UPRAVLJANJE PORTFOLIJOM

WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD član je Fonda za zaštitu malih investitora koji organizuje i kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita (internet stranica Agencije: www.aod.rs).