Javni poziv

Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD objavljuje Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda WVP CASH, koji počinje 04.10.2017. godine i ističe 11.10.2017. godine. 

Dokumenti: