Eksterni revizor

Podaci o eksternom revizoru Društva i fondova:

Poslovno ime i sedište: PKF d.o.o Beograd, Palmira Toljatija 5/III
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije: 401-00-1592/2014-16 od 09.07.2014. godine
Datum zaključenja ugovora: 24.03.2022. godine