Javni poziv

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD objavljuje Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom WVP BOND, koji počinje 20.10.2022. godine i ističe 26.10.2022. godine.

WVP BOND je fond čiji je investicioni cilj usmeren na stabilne prinose u srednjem roku, uz umeren investicioni rizik.

Imovina fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, pretežno ulagati u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca denominovane u EUR valuti.