Delegirani poslovi

Za obavljanje sledećih poslova neophodnih za obavljanje delatnosti, Društvo koristi usluge trećih strana:
- Održavanje informacionih sistema - dobavljači: Primera sedam d.o.o. Zagreb, Infolab d.o.o. Beograd, MPP data PR