O DRUŠTVU

 

 

 

 

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD je osnovano dana 18.07.2017. godine upisom u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, uz prethodno dobijanje dozvole za rad od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-33-455/12-17 od 07.07.2017. godine. 

Osnovna delatnost Društva je organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (UCITS fondovima).

WVP investicionim fondovima upravljaju iskusni stručnjaci iz oblasti tržišta kapitala utvrđenim analitičkim procesima koji omogućavaju da se u svakom trenutku ponude kvalitetna rešenja. Na ovaj način klijentima se obezbeđuju brojne mogućnosti za investiranje, koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama i očekivanjima.