Prigovori

Prigovor na rad Društva ili posrednika može se uputiti pismenim putem u slobodnoj formi na adresu sedišta Društva:

WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD

Čarli Čaplina 24

11000 Beograd

Republika Srbija

 

Za razmatranje prigovora zadužen je direktor Društva.

Klijentu se pismeni odgovor o ishodu prigovora dostavlja najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema prigovora.

Složeni prigovori za čije rešavanje je potrebno mišljenje drugih institucija  (Komisije za hartije od vrednosti, Ministarstvo finansija, NBS) mogu biti rešeni u roku dužem od 8 dana, pri čemu je Društvo u obavezi da Klijenta, do isteka roka od 8 (osam) dana, obavesti o preduzetim radnjama za rešavanje prigovora.

Obaveštenja o prigovorima i odgovor na prigovore dostavljaju se pismenim putem na adresu podnosica prigovora.