WVP Junior Klub

 

Finansijska edukacija dece važna je za stvaranje dobrih navika i odgovoran odnos prema novcu.

Period kada pojedinac počne da donosi finansijske odluke dođe brzo. Zato na vreme treba voditi računa da dete stekne odgovarajuća znanja, koja će povećati njegove sposobnosti da donese pravu odluku kada za to dođe vreme.

Najbolji način za roditelje da na vreme edukuju svoju decu je da zajedno prave finansijske planove.

 

WVP JUNIOR INVESTMENT KLUB je klub za mlade investitore.

WVP JUNIOR INVESTMENT je investicioni plan uplata u WVP fondove, namenjen deci do 18 godina, a zaključuje ga zakonski zastupnik, roditelj ili staratelj, u ime deteta koje je vlasnik investicionih jedinica fonda.

 

Šta dobijaju mladi investitori koji su deo ovog kluba?

Finansijsko obrazovanje

  • - Razvijanje preduzetničkog i poslovnog duha kod dece (rani uvod u koncept potrošnje i štednje, upravljanje rizikom i dobiti)
  • - Prilika za roditelje da budu deo dečjeg procesa učenja o svetu finansija

Stvaranje kapitala za budućnost

  • - Najprofitabilniji način za postizanje cilja (obrazovanje deteta, sopstveni posao, početni kapital, stan)

 

Napravite investicioni plan za budućnost deteta –

- to je formula za finansijski uspeh.