kalkulator

Unesite vladine vrednosti.
Početni ulog nije dovoljan da se aktivira investicioni plan.
Investicioni plan može da se ugovara za period
od minimum 10 godina do maksimum 30 godina.
Ime fonda
Predviđeni iznos investicije:
Godine investiranja:
Godišnji iznos uplate:
Ulazna provizija
 
Iznos ulazne provizije
Neto iznos uloga
Ukupna investirana suma
Primer za godišnji prinos od
 
Vrednost investicije na kraju
Ukupna zarada
Primer za godišnji prinos od
 
Vrednost investicije na kraju
Ukupna zarada
Primer za godišnji prinos od
 
Vrednost investicije na kraju
Ukupna zarada
*Projekcija očekivane dobiti je INFORMATIVNOG KARAKTERA i izračunata je sa očekivanim prosečnim prinosima na godišnjem nivou, i sa uplatama na početku svakog perioda.

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH. INVESTICIJE U FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI. PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Pre donošenja odluke u ulaganju u fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju Prospekt fonda kako bi razmotrili investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove investicionog fonda pre nego se odluče da investiraju. Prospekt fonda je dostupan na internet stranici Društva WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD www.wvpfondovi.rs , kao i u sedištu Društva i kod ovlašćenih posrednika.