kalkulator

Unesite vladine vrednosti.
Početni ulog nije dovoljan da se aktivira investicioni plan.
Investicioni plan može da se ugovara za period
od minimum 10 godina do maksimum 30 godina.
Ime fonda
Predviđeni iznos investicije:
Godine investiranja:
Godišnji iznos uplate:
Ulazna provizija
 
Iznos ulazne provizije
Neto iznos uloga
Ukupna investirana suma
Primer za godišnji prinos od
 
Vrednost investicije na kraju
Ukupna zarada
Primer za godišnji prinos od
 
Vrednost investicije na kraju
Ukupna zarada
Primer za godišnji prinos od
 
Vrednost investicije na kraju
Ukupna zarada
*Ovaj obračun je informativnog karaktera i može da se razlikuje od stvarno ostvarenih rezultata. Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnoso otkupa investicionih jedinica. Pri ovom obračunu je korišćen konformni metod obračuna.