Brokersko-dilerska društva

Brokersko-dilersko društvo/Ovlašćena banka sa kojima je Društvo zaključilo ugovor o posredovanju u kupoprodaji hartija od vrednosti koje čine imovinu fondova:

Poslovno ime i sedište: Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1860/5-12 od 27.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 20.10.2017. godine